Viking vs Rosenborg Jumat, 12 Agustus 2016 Pukul : 00.00 wib  Pasar Hdp & O.U : Viking  Rosenborg [ 1/2...