Rosenborg vs Brann Sab’tu, 16 April 2016 Pukul : 22.59 wib Pasar Hdp & O.U : Rosenborg [1.1/2 ] Brann...