Lillestrom vs Rosenborg Sab’tu, 06 Agustus 2016 Pukul : 22.59 wib  Pasar Hdp & O.U : Lillestrom  Rosenbrog [ 1...